Dónde estamos

C/ Montserrat de casanovas 201-209, 08032  Barcelona

Contacto

Teléfono: 933 58 77 42

Mesures

Covid-19

¿Com podem ingressar al nostre familiar?

 

Seguint el protocol vigent:

 

*Persona asimptomàtica correctament vacunada o que hagi passat la infecció de la COVID-19 durant els 3 mesos previs

 

-NO necessitarà quarantena a l´arribada al centre. Es realitzarà un TAR el mateix dia de l ´ingrés i si el resultat és negatiu s´ incorporarà a zona verda.

-Posteriorment serà necessària la realització d´ una PCR durant les primeres 48/72h.

 

*Persona asimptomàtica NO vacunada, vacunada de forma incomplerta o que no hagi passat la malaltia durant els darrers 90 dies.

 

-Tindrà que realitzar quarantena durant 10 dies en zona groga, amb la realització d´ una prova de diagnòstic que indiqui l´ absència de transmissibilitat (PCR negativa o dos TAR realitzats els dies 9 i 10 de aïllament).

*Les persones que ha superat la malaltia durant els 90 dies anteriors a l ´ingrés, han complert el període de aïllament en un altre centre sanitari o residencial i han rebut l´ alta mèdica, podran ingressar sense realitzar aïllament preventiu si disposen d´una PCR negativa.

*Aquells ingressos que provinguin d´ alta hospitalària, de centres sociosanitaris o d´altres recursos assistencials, on s´hagi realitzat un estricte aïllament preventiu, poden ingressar directament en zona verda.

 

¿Com prevenim la infecció per COVID i protegim als nostres usuaris?

 

 • Realització de proves COVID periòdiques, a tots els nostres professionals segon les indicacions del Departament de Salut.
 • Promoció de la vacunació als professionals.
 • Formació continua als professionals.
 • Utilització de mascareta per part de tot el personal del centre.
 • Desinfecció d´ espais i materials.
 • Establiment d´ unitats de convivència.
 • Fomentant activitats a l´ exterior quan la climatologia ho permet.

 

Visites d´usuaris

 

 • Cita prèvia: Les visites i sortides es programen amb cita prèvia.
 • Registre diari de visitants: Es mantindrà registre diari amb telèfon de contacte, amb la finalitat de facilitar l´ estudi de contactes.
 • Àrees de visita: Els nostres centres disposen d´ àrees específiques de visites, amb aforament que respecta les distancies de seguretat entre famílies i una correcta ventilació.
 • Restriccions d´ accessos: Cap persona visitant amb confirmació o sospita d´ infecció per coronavirus SARS- CoV-2 no pot accedir a la residència fins la seva alta mèdica.
 • Mesures de protecció a adoptar per part dels visitants:  Per realitzar la visita, el familiar:

           -Haurà de realitzar rentat de mans amb gel hidroalcohòlic  a l´entrada i sortida del centre.

           -Haurà de portar mascareta quirúrgica o FFP2.

           -No podrà transitar per zones del centre no autoritzades.